تماس با ما
  آذرصنعت سهند
آدرس شرکت آذرصنعت سهند آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، میانه، میدان آزادی، ساختمان آترینا (فرخ سابق)، طبقه دوم، واحد یک
تلفن شرکت آذرصنعت سهند تلفن: 04152241788     فکس: 04152241789    همراه: 09141248327    -   09191684263
آدرس شرکت آذرصنعت سهند آدرس نمایندگی: آذربایجان شرقی، میانه، شهر ترک، خیابان امام خمینی، روبروی پاسگاه، جنب پمپ بنزین
تلفن شرکت آذرصنعت سهند تلفن: 04152372874     فکس: 04152372875    همراه: 09147380841   -    09149237441
آدرس ایمیل شرکت آذرصنعت سهند info@azarsanatsahand.com